Anteckningsapp som lägger upp anteckningar antingen som lista eller ”lappar”, varje anteckning kan färgmarkeras och varje färgmarkering kan ges ett kategorinamn. Snyggt och enkelt. Jag stör mig bara på att den inte backupar som en vanlig .txt-fil.