Gör egna bilder eller redigera fotografier. Ett roligt program att leka med, men jag tröttnade ganska fort för jag tycker att det är enklare att redigera bilderna i datorn. Jag gjorde dock ett riktigt snyggt födelsedagskort av de hjälpmedel som fanns till hands i appen.

Bilderna kan sparas på SD-kortet eller på PicsIn hemsida och de kan delas åt diverse olika håll, till exempel Facebook.