Hjälp vid lättare oro. Man lägger det som oroar i en imaginär låda och tar fram efter hand, på så sätt kan det som känns oöverstigligt bli hanterbart. Bra hjälpmedel. Tråkig röst / inspelning. Språk: engelska, krävs att man förstår ganska bra.

 

Postad med Drupal Editor från ZTE