Ska fungera som något slags hjälp vid meditation. Jag förstår inte hur den ska användas eller vad orden betyder. Finns ingen nedskrivning som jag förstår. Kanske är den till för proffs.

MeditationTracker på Market