Kalender går att koppla till Google-kalendern. Textmemo, fotomemo, röstmemo, att-göra-lista. På ett sätt tycker jag det är enkelt att leta bildmemon för sig och textmemon för sig men det vore käckt att få dem tillsammans samt att kunna ändra datum eller åtminstone kunna välja själv hur man ska sortera inläggen.

 

Inga taggar eller kategorier.

 

Inläggen i TextMemo går att dela med till exempel Catch, Facebook eller Gmail.