Ada Lovelace (född Byron) som 17-åring

Ada Lovelace day 2020

I år firas Ada Lovelace Day den 13 oktober.