Ada Lovelace (född Byron) som 17-åring

Ada Lovelace Day 2019

I år firas Ada Lovelace Day den 8 oktober.