Protea. Hämtat från Pixabay 190408. Fotograf: corgaasbeek

Förklimakteriet?

Jag har börjat fundera på hur mycket av min utmattning som beror på att jag helt enkelt kommit in i övergångsåldern. När könshormonerna börjar sjunka stegras kortisolet så att kroppen ligger på en ”normal” lite högre stressnivå redan i neutralläget.

Ända sedan min första graviditet har jag varit intresserad av hormonspelet i kroppen under livets olika faser och nu har det plötsligt kommit nära.