Bli en bättre människa?

Tittade nyss på ett TED-Talk som jag tycker var väldigt intressant. Det handlar om att vara en god människa, ”a good person”. Jag funderade lite på hur jag skulle översätta begreppet men det handlar om att göra rätt, att inte skada andra och att känna att det en gör är bra. De flesta av oss vill vara goda människor. Vi vill göra rätt för oss, vi vill inte göra illa andra i ord eller handlingar. Var och en har också en bild av vad det innebär att vara en god människa. Ibland tycker vi att vi lyckas ganska bra, andra gånger kan vi bli riktigt besvikna på oss själva. Knepet är att ta till sig de där mindre lyckade tillfällena och acceptera att vi sårar andra oavsiktligt ibland men att vi försöker lära av våra misstag. Ingen är helt igenom god, alla gör misstag ibland oavsett om det beror på okunskap, slarv, trötthet eller något annat. Kanske det faktiskt räcker med att vara tillräckligt god och att försöka lära av sina misstag.

Jag tror att det är bra att påminna sig om att en inte kan göra mer än sitt bästa och försöka göra bättre nästa gång oavsett vad det handlar om i livet.