Narcissim

Vi är många som råkat ut för narcissister i vårt liv. Den som inte vet om risken och är uppmärksam vet ofta inte om det förrän efteråt. När en står där liten och tillintetgjord.

När det en möter en narcissist finns det några saker som är bra att veta därför att det kan hjälpa till att hantera situationen. Den som har narcissistiska drag har en större känslighet för att utveckla störningen. Det beror på hur personen hanterar situationer av utsatthet i barndomen.

Självtvivel kan ersättas av grandiosa illusioner som ett sätt att bemästra situationen vilket leder till att personen använder vissa strategier som försvar:

    Känslor av att inte förtjäna ersätts av en kraftfull känsla av att ha rättigheter.
    Egenskaper och beteenden som identifieras som oattraktiva eller oacceptabla projiceras på andra (”jag kontrollerar inte, du är den som kontrollerar!).
    Rädsla för misslyckande och avslag försvinner genom fantasier om oändlig framgång oavsett om det rör sig om personliga rikedomar, att kontrollera/dominera andra eller (med upphöjd status och erkänsla) är föremål för andras avundsjuka och till och med tillbedjan.
    Känslor av otillräcklighet, skam och förödmjukelse göms genom en envis attityd och arrogans, högmodighet, självrättighet och skrytande överlägsenhet.

Och så vidare…

Kortfattat kan försvarssystemet för de som välsignats/förbannats med en märkbar narcistisk personlighetsstörning (NPD) vara mycket av massiv och praktiskt taget ogenomtränglig.

Denna ogenomtränglighet förklarar den enorma frustrationen människor upplever när de måste interagera med en så extrem narcissist. En som bara har några narcissistiska drag saknar inte helt självförtroende och förmåga att förändras. Med en mer destruktiv variation kan minsta förslag om att något kan vara fel med dem utgöra ett hot så kraftigt att hen kommer att bli tvungen att gå i kraftfullt försvar som om hela existensen vore hotad. Precis som med många sociopater går det inte att nå fram till många narcissister, de är helt enkelt otrevliga och deras starka försvarsstrategier hindrar någon som helst yttre feedback från att nå fram.

Det bästa är att försöka undvika narcissisten, men är det någon i familjen, på jobbet eller i skolan så är det inte alltid så lätt att komma undan. Det går aldrig att konfrontera en narcissist rakt på, de går direkt i försvarsställning och hugger tillbaka med full kraft.

Det motsägelsefulla är att under deras stolta, dominerande yttre – de är rädda små barn och darrade ängsligt med sårbarhet? Det är trots allt vad deras försvar är exakt utformade för att skydda.