Narcissim

Vi är många som råkat ut för narcissister i vårt liv. Den som inte vet om risken och är uppmärksam vet ofta inte om det förrän efteråt. När en står där liten och tillintetgjord. När det en möter en narcissist finns det några saker som är bra att veta därför…

Translate »