HSP – Bli målmedveten

En av de svåraste sakerna vi har att hantera som högkänslig person är intensiteten i våra känslor. Oavsett om dessa känslor sugs upp från människorna runtom oss eller om vi känner oss överväldigade av för mycket stimulans via våra sinnen är resultatet att vi kan känna oss överväldigade av känslor. Dessa känslor behöver inte få oss att springa och gömma oss. Faktum är att känslorna kan vara det enda som får oss att uppfylla våra drömmar.

När känsliga människor känner sig överväldigade av för mycket buller eller stress eller kring negativa människor är vår första instinkt att dra sig tillbaka från världen. Många finner tillflykt i ensamheten eller naturen. En promenad i landsbygdens lugn kan vara enormt helande. Andra upplever vardagens stimulans för mycket och tar till beteenden som självförsvar, så som att försöka döva sina känslor med mat eller alkohol eller försöka förneka sina känslor helt och hållet och ”ta hand om det”. På samma sätt kan det tyckas lättare att bara förneka denna känsliga sida av sig själv och försöka verka som alla andra så att vi trycker ner känslorna och slutligen går emot vår egen sanna natur. Tyvärr fungerar taktiken sällan utan den förvärrar snarare intensiteten i våra känslor skapar den ångest som många HSP-personer kämpar för att övervinna.

Istället för att vända sig bort från vår känslighet och de känslor som följer med det behöver vi omfamna dem. Känslor, både bra och dåliga, är energi. Vi absorberar energi runt oss hela dagen och vid dagens slut översvämmas vi av dem och vi känner oss skakiga och stressade som ett barn högt på socker i ett klassrum. I stället för att försöka undertrycka den energin kan vi använda den för att gynna oss själva och andra. Den känsliga personens förmåga att absorbera känslor och sensorisk information ger oss en naturlig energikälla som vi kan använda för att driva våra ambitioner. Studier visar att det inte är intelligens eller ens talang som gör det möjligt för vissa människor att lyckas medan andra misslyckas. Det är en drivkraft (drive) som ger uthållighet (grit). Det är den otröttliga motivationen att fortsätta att röra sig mot sina mål trots hinder. Att fortsätta stäva mot dina mål tar energi och HSP-personer har en regelbunden energikälla varje dag. Vi måste bara lära oss hur det ska kanaliseras.

Högkänsliga människor har också fördel av att ha höga krav och en låg tolerans för tristess. Vi tenderar att vara kreativa, fantasifulla, individualistiska och vi kan förstå komplexa idéer, situationer och människor. Alla dessa egenskaper främjar vår känsla av att drivas framåt och hjälper till att motivera oss att fokusera på att nå våra mål.

Eftersom HSP-personer ofta är kreativa får det oss att söka utlopp för kreativiteten så att vi kan släppa av all den energi vi absorberar, det leder såklart till att vi kan förmedla skönhet och glädje ut i världen på ett sätt som kan gynna och inspirera andra. Samtidigt ger det oss en regelbunden dos av mening i våra liv genom att kreativiteten ökar vår självkänsla och lindrar den ångest som orsakas av känsloflödet. Oavsett om vi skriver, målar, sjunger eller jobbar med barn kan kreativa aktiviteter omvandla högkänsliga människor från kärl som samlar upp negativ energi till levande kanaler genom vilken positiv, kreativ och inspirerande energi kan strömma.

Allt för många högkänsliga människor kämpar inte bara med intensiteten i sina känslor när de blir överväldigade utan också av utmaningen att hitta mening i sina liv. Genom att använda den energi vi absorberar för att driva våra ambitioner kan vi hitta den frid och lycka vi har sökt. Det är känslighet, inte hänsynslöshet, som kan hjälpa oss att nå våra mål. Och det är äkthet, inte undertryckandet av våra sanna själar, som kan driva oss till våra drömmar.