Högkänslighet (HSP)

Att vara högkänslig (highly sensitive person, förkortas HSP) innebär att du har en ökad sensorisk medvetenhet. Du noterar saker, både medvetet och omedvetet. Dina fem sinnen påverkas än hos de flesta människor. Ljuset är ljusare, trafiken bullrar högre, ulltröjan din mamma stickade till dig kliar något otroligt! Du drar dig undan på badrummet under festen utan att veta varför men du känner dig mycket lugnare när du håller dig från stora folkmängder. Experter försöker fortfarande bestämma vad som gör några av oss mer känsliga än andra och hur det fungerar men det har något att göra med ditt centrala nervsystem. I grund och botten tenderar HSP-personer att suga upp mer information från sin miljö än andra människor vilket ofta gör världen till en starkt överstimulerande plats. Det kan beskrivas som att leva livet utan hud, nervändarna utsätts och känner varje viskning av information runt dig.

Några saker som är typiska för HSP-personer är:

1. De blir överväldigade när de har mycket att göra.

Högkänsliga människor kämpar för att hålla sig kvar när de har flera olika saker att göra. De blir märkbart oroliga och när deras stressnivå ökar får de svårare att vara produktiva.

2. De upplever bullriga miljöer som kaotiska.

Högkänsliga människor fungerar inte bra i kontorslandskap eftersom deras sinnen får en överdos av synintryck, ljud, dofter och aktivitet som surrar runt dem.

3. De blit “hangry”.

När högkänsliga människor är hungriga blir de arga. De kämpar för att fungera och tar ofta sina frustrationer på dem som är närmast dem.

4. De kvävs när de är under observation.

Högkänsliga människor presterar på topp när de är för sig själva. Sätt dem i en högrisksituation, som en presentation framför chefen, och de kommer sannolikt att underprestera på grund av trycket.

5. De blir djupt rörda av konsten.

Oavsett om lyssnar på musik eller besöker ett konstgalleri uppskattar högkänsliga människor konst: De upplever att konst skapar känslor.

6. De känner igen andras obehag.

Högkänsliga människor känner när någon annan behöver lamporna nedtonade eller musiken sänkt. De känner när andra känner sig överväldigade.

7. De drar sig tillbaka när saker blir för överväldigande.

Efter en lång dag eller en intensiv vecka behöver en högkänslig person lugn för att ladda batterierna. Ett mörkt sovrum, till exempel, kan ge det perfekta utrymmet att återhämta sig.

8. De blir obehagliga till mods av höga ljud.

Höga rockkoncerter och bullriga fyrverkerier är vanligtvis inte särskilt roliga för högkänsliga människor – de har en lägre tröskel för buller jämfört med resten av befolkningen.

9. De undviker våldsamheter.

Att titta på våldsamma filmer eller spel kan vara för mycket för högkänsliga människor, så var inte förvånad om de till exempel inte väljer att titta på skräckfilmer med dig.

Fördelar och nackdelar med att vara högkänslig:
Högkänsliga människor är mer samvetsgranna. De märker vissa detaljer som andra missar och de kan vara mycket kreativa. Att vara en högkänslig person betyder inte att du har en sjukdom som ska botas. Det innebär helt enkelt att du bearbetar sensoriska data djupare. Att erkänna att du är en högkänslig person kan hjälpa dig att utveckla en bättre medvetenhet om dig själv och dina behov.

Testa dig:
Ilse Sands Sensitivitets Test Jag gjorde testet 171104 och fick 95 poäng.

Lämna ett svar

Translate »