Maria Sibylla Merian år 1679

Maria Sibylla Merian (1647 – 1717)

By Maria Sibylla Merian (1647-1717) - http://www.artsconnected.org/resource/60662/blue-butterflies-and-pomegranate, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16543450
By Maria Sibylla Merian (1647-1717) – http://www.artsconnected.org/resource/60662/blue-butterflies-and-pomegranate, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16543450

I dag är det 300 år sedan Maria Merian dog. Hon är känd för att hon upptäckte fjärilarnas livscykel. Innan trodde man att fjärilar föddes ur jorden.

Maria Merian föddes i Frankfurt i Tyskland den 2 april 1647. Innan hon började studera fjärilens livscykel trodde de flesta att de föddes ur multnande skräp. Hennes intresse för insekter var ovanligt, de ansågs avskyvärda och motbjudande och knappast värda att studera. Intresset väcktes av silkeslarvsuppfödningen som fanns i staden, silkeshandeln var stor i Frankfurt vid den tiden.

När hon var 18 år gifte hon sig och flyttade till Nürnberg. Där undervisade hon döttrar i rika familjer broderi och målning.

År 1868 tog hon sina båda döttrar och mamma och flyttade från mannen till Amsterdam. Tillsammans med döttrarna satte de upp en ateljé.

Hon var en av de första naturforskarna att iaktta insekter direkt och på så sätt få anmärkningsvärda insikter i hur de verkligen levde. Även om hon dök upp som en av den tidens ledande entomologer eftersom hon skrev på tyska och inte på latin som var det officiella vetenskapsspråket på den tiden var hennes märkliga upptäckter om insekternas metamorfos, förvandlingsstadier, ignorerade av många forskare.

Maria Sibylla Merian år 1679
Maria Sibylla Merian år 1679
Hon var ovanlig även på så sätt att hon 1699 sålde det mesta av sina ägodelar för att finansiera sin egen, inofficiella expedition till Surinam där hon beskrev många nya insekter och växter. Det var en mycket ovanlig satsning för en kvinna på den tiden.

I början av 1700-talet fick hon malaria och 1701 flyttade hon tillbaka till Amsterdam. Vid tiden för hennes död, 2 April 1717, köpte Peter den Store av Ryssland hennes vattenmålningar.

Många av hennes klassificeringar är fortfarande giltiga och hennes vackra målningar av växter, djur och insekter har uppskattats genom århundradena.

Merian har en krater på Venus uppkallad efter sig.

Relaterade bilder: