Florence Nightingale

Alla har rätt till hälsa

Genom att stödja kampanjen “midwives4all” visar man att man tycker att allas rätt till hälsa är viktig, det är faktiskt en mänsklig rättighet! Genom att samla röster från hela världen ska medvetenheten om barnmorskor öka. Låna ut din röst till mödrar och barn, de behöver verkligen höras!

Cochrane brukar göra genomgångar av samlad forskning inom olika områden som rör hälso- och sjukvård. Den senaste visar att barnmorskeledd vård under graviditet och förlossning egentligen inte har några nackdelar samtidigt som det har fördelar så som att det minskar behovet av EDA och risken för klipp och andra instrumentella åtgärder.

De studier som användes ansågs vara av god kvalitet, så trovärdigheten i deras resultat kan antas vara god. Rekommendationen från Cochranes granskare är att kvinnor bör erbjudas barnmorskeledd vård, åtminstone under normal graviditet och förlossning.

Källa:
Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women | Cochrane

2015-09-16

Lämna ett svar

Translate »