Leker med anagram

Moln över huset i Fellingsbro

Ett anagram är ett ord eller uttryck som skapats genom att man slänger om bokstäverna. Jag hittade en sida där man skriver in ett ord och får en lista. Mitt för- och efternamn genererade massor av meningar. Vissa helt betydeselösa, bara ord uppraddade efter varann. Några bra meningar blev det, några mer eller mindre roliga också:

Alarming Vital
Alarm Vigilant
A Larval Timing
A Virginal Malt
A Malting Rival
A Migrant Villa
Vaginal La Trim
Vagina All Trim
Vagina Tall Rim
Vagina Rat Mill
Vagina Tar Mill
Vagina Art Mill
Manila Vat Girl
Llama Raving It
Llama At Virgin
Larval Taming I
Larval Mating I
Larval Tag Mini
Lama Rat Living
Lama Art Living
Alarm Laving It
Alarm Vital Gin
Alarm Vial Ting
Alarm At Living
Naval Rag Limit
Naval Mail Grit
Altar Align Vim
Lava Rang Limit
Vigilant La Ram
Laming Viral At
Laming Vial Rat
Laming Vial Tar
Laming Vial Art
Malign Rail Vat
Malign Liar Vat
Malign Lair Vat
Malign Vial Rat
Malign Vial Tar
Malign Vial Art
Align Vital Arm
Align Vital Ram
Align Vial Tram
Laving Ail Tram
Laving Ail Mart
Laving Mail Rat
Laving Mail Tar
Laving Mail Art
Gain Rival Malt
Raving Ail Malt
Gal Trivial Man
Tag Villain Arm
Tag Villain Ram
A Raving At Mill
A Tall Ma Virgin

Internet Anagram Server / I, Rearrangement Servant : anagram, anagrams, nag a ram, software, anagramme, anagrama, wordplay, word play, anagram creator, anagram solver, anagram finder, anagram generator, anagram maker, anagram unscrambler, anagram machine, crossword, transmogrify, pangram, shuffle.

Ett svar på “Leker med anagram

 1. Några av orden kan jag inte få någon översättning på, vare sig via Google-translate eller tyda.se, så jag sållar lite – kommer nog sålla mer så småningom:

  Alarm Vigilant
  A Virginal Malt
  A Malting Rival
  Vaginal La Trim
  Vagina All Trim
  Vagina Tall Rim
  Vagina Rat Mill
  Vagina Tar Mill
  Vagina Art Mill
  Larval Tag Mini
  Lama Rat Living
  Lama Art Living
  Malign Rail Vat

Translate »
%d bloggare gillar detta: