Florence Nightingale

Säker förlossningsvård är en människorättsfråga

Detta är en kampanjfilm inför människorättskonferensen i Haag nu i slutet av maj. I detta klipp tar de i princip bara upp kvinnors rätt att välja förlossningsmetod som en människorättslig fråga. Det är en viktig del av det hela, att kvinnor i högre utsträckning måste kunna få välja om de vill föda hemma eller på sjukhus. Här i Sverige är det svårt, för att inte säga omöjligt, att få föda hemma om man känner sig tryggare med det medan det i många fattiga länder är lika omöjligt att ta sig till ett sjukhus om man måste det.

Men det finns en djupare dimension i frågan också. Hur ser vi på kvinnors och barns rätt till liv och trygghet? Hur ser vi på det om vi sträcker oss utanför den egna familjen och bekantskapskretsen? I så gott som alla länder i världen är risken att dö på grund av graviditet eller förlossning större än att bli dödad i krig eller liknande oroligheter! Fred är förstås en förutsättning för att kunna skapa tryggare förhållanden och räknar man in de kvinnor som dör i barnsäng på grund av oroligheter som gör att de inte kan söka hjälp eller få hem en barnmorska så skulle man kunna räkna upp antalet krigs-/krisoffer väldigt mycket.

I filmen medverkan bl.a. Agnes Gereb, Ina May Gaskin, Sheila Kitzinger och Michel Odent.