Fästing

Inget är nytt under solen

Inte ens borrelia är något nytt. Man har till och med hittat borrelia hos ismannen Ötzi som levde för ungefär 5300 år sedan. Om man har det i åtanke är det konstigt att vi inte vet mer om sjukdomen än vi gör idag även om det är en lurig sjukdom som är svår att hitta och diagnostisera. I artikeln från RedOrbit nedan står bl.a. att läsa att Ötzi var i 45 årsåldern, laktosintolerant och hade blodgrupp 0. Man har hittat gensekvenser som till 60% stämmer överens med borreliabakterien hos Ötzi och är därmed det äldsta fyndet av borrelia som hittills hittats. Han bar anlag för hjärt- kärlsjukdom men dog av en pilspets i vänster axel.

Earliest Case Of Lyme Disease Discovered In 5,300 Year-old ‘Iceman’ (via redOrbit)

Scientists have sequenced the full genome of “Oetzi the Iceman”, a 5,300-year-old body discovered frozen in the Eastern Alps in 1991, and determined he had brown eyes, was lactose intolerant, had blood type “O” and was predisposed to cardiovascular disease. The international team of researchers…