Doktorandarbete

100205

Livet på en pinne när man är doktorand! Oliver har fotograferat. 🙂