Baksidan av huset, lite "renare" bakom än vad det var från början.

Trädgården

Vår tomt är på nära 3000 kvadratmeter. Vi har haft den och för all del huset sedan sommaren 2001. Då var den ganska igenväxt och hade varit vanskött en längre tid - precis som huset. Bit för bit har vi rensat upp, tagit bort sly och ansat häcken så nu…

Drupal-versionen av min hemsida.

Ny sida

Drupal-loggaNu har jag då bestämt mig för hur min nya personliga hemsida ska se ut! Det har tagit lång tid, för den CMS Jonas programmerade är egentligen superbra! Problemet är att han inte är lika snabb att koda som mina idéer om bra funktioner sprutar ut... Så efter att ha…

Translate »