090802 - selfie

090802

Bilden talar för sig själv, Maria i ett paket på semesterresa i Göteborg.