Doktorandarbete

Jubileumsår

Jag måste nästan dubbelkolla mig själv för det kan inte stämma, jag är ju knappt mer än 27 år men på något sätt går det inte ihop. I dagarna är det 30 år sedan jag förstod att mitt kall inte var att montera svetsar på ESAB i Laxå, det var…

Fästing

Fästingbett

Idag hittade jag en fästing som fäst sig på vaden. Vilken panik! Jag tror inte de flesta förstår den känslan, det handlar inte om att de ser äckliga ut och nästan inte om alla sjukdomar de bär på utan rädslan att bli sjuk igen och inte få någon hjälp. På…

Protea. Hämtat från Pixabay 190408. Fotograf: corgaasbeek

Förklimakteriet?

Jag har börjat fundera på hur mycket av min utmattning som beror på att jag helt enkelt kommit in i övergångsåldern. När könshormonerna börjar sjunka stegras kortisolet så att kroppen ligger på en "normal" lite högre stressnivå redan i neutralläget. Ända sedan min första graviditet har jag varit intresserad av…

Translate »