• Psykologi

  Trauman kan vara smittsamma

  Trauman kan, tro det eller ej, vara smittsamma. När en varit med om något jobbigt är det viktigt att få prata av sig, kanske få hjälp att reda upp vad som är vad för det är inte lätt. Det är lätt att fastna i tankemönster som drar en djupare och djupare ner i hålet.

  Anhöriga kan också dras med. Jag läste en artikel om detta på en amerikansk nyhetssajt när jag sökte information om trauman i barndomen. Det finns något som kallas STSD (Secondary Secondary Traumatic Stress Disorder) som kan drabba personer som lever eller umgås med någon som har PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Den som upplevt något traumatiskt (psykisk eller fysisk misshandel, krig eller liknande) kan föra över sitt trauma på personer i dens närhet. I artikeln berättas om en kvinna som flyttade ihop med en krigsveteran från kriget i Afghanstan. Mannen hade flera traumatiska upplevelser med sig därifrån. Tillsammans med andra där hade han dödat människor, även civila, de hade stympat och dödat djur. För att på något sätt själv hantera det tittade han på blodiga filmer, krigsfilmer, spelade om de värsta scenerna. Han tvingar sin nyinflyttade sambo att se dem, det eskalerar snabbt till övergrepp: misshandel och våldtäkt av sambon. Sambon tycker såklart att det hon utsätts för är först märkligt, sedan osmakligt och snart skrämmande. Samtidigt dras hon med dåligt samvete, hon borde kunna hjälpa mer, borde ställa upp på sex, borde förstå. Det är något hon har med sig när förhållandet tar slut efter ett halvår, hon bär upplevelserna med sig som ett trauma i flera år tills hon får hjälp av en psykolog att sortera sina upplevelser. Tills hon får hjälp att skilja samtyckessex från våldtäkt, att se misshandel och kunna gå därifrån.

  PTDS behöver inte bara komma från krigsupplevelser eller andra våldsamheter. Ibland kan trauman vara förrädiskt dolda. Psykisk misshandel är ett sådant trauma. Grejen med det är ju att det inte ska upptäckas. Om en kan skruva och vända på den andres medvetande behöver en inte stå till svars precis som den som misshandlar fysiskt försöker slå där det syns minst. Skillnaden är att vid fysisk misshandel syns blåmärkena även om det bara är en själv som ser dem. Vid psykisk misshandel kan det ta tid innan den som drabbas ser de själsliga blåmärkena och även då finns tvivlen. Kan jag lita på att jag ser det jag ser? Kanske är det bara inbillning? Kanske är det faktiskt mitt eget fel? Kanske har jag blandat ihop saker?

  Jag inser att även om det är bra att kunna prata med sin partner, att få vända och vrida på det en varit med om så finns det en gräns. Ibland kanske inte allt är lämpligt att nämna för den en lever med, ibland kanske det är bra att få stöta och blöta men att det kan behövas någon utomstående som kan hjälpa en att bena ut upplevelserna. Att packa saker i rätt fack.

  Läs gärna artikeln även om den är på engelska!

  Läs mer:
  The Atlantic: Trauma Is Contagious 2014-02-28

 • Personligt

  Narcissim

  Vi är många som råkat ut för narcissister i vårt liv. Den som inte vet om risken och är uppmärksam vet ofta inte om det förrän efteråt. När en står där liten och tillintetgjord.

  När det en möter en narcissist finns det några saker som är bra att veta därför att det kan hjälpa till att hantera situationen. Den som har narcissistiska drag har en större känslighet för att utveckla störningen. Det beror på hur personen hanterar situationer av utsatthet i barndomen.

  Självtvivel kan ersättas av grandiosa illusioner som ett sätt att bemästra situationen vilket leder till att personen använder vissa strategier som försvar:

   Känslor av att inte förtjäna ersätts av en kraftfull känsla av att ha rättigheter.
   Egenskaper och beteenden som identifieras som oattraktiva eller oacceptabla projiceras på andra (”jag kontrollerar inte, du är den som kontrollerar!).
   Rädsla för misslyckande och avslag försvinner genom fantasier om oändlig framgång oavsett om det rör sig om personliga rikedomar, att kontrollera/dominera andra eller (med upphöjd status och erkänsla) är föremål för andras avundsjuka och till och med tillbedjan.
   Känslor av otillräcklighet, skam och förödmjukelse göms genom en envis attityd och arrogans, högmodighet, självrättighet och skrytande överlägsenhet.

  Och så vidare…

  Kortfattat kan försvarssystemet för de som välsignats/förbannats med en märkbar narcistisk personlighetsstörning (NPD) vara mycket av massiv och praktiskt taget ogenomtränglig.

  Denna ogenomtränglighet förklarar den enorma frustrationen människor upplever när de måste interagera med en så extrem narcissist. En som bara har några narcissistiska drag saknar inte helt självförtroende och förmåga att förändras. Med en mer destruktiv variation kan minsta förslag om att något kan vara fel med dem utgöra ett hot så kraftigt att hen kommer att bli tvungen att gå i kraftfullt försvar som om hela existensen vore hotad. Precis som med många sociopater går det inte att nå fram till många narcissister, de är helt enkelt otrevliga och deras starka försvarsstrategier hindrar någon som helst yttre feedback från att nå fram.

  Det bästa är att försöka undvika narcissisten, men är det någon i familjen, på jobbet eller i skolan så är det inte alltid så lätt att komma undan. Det går aldrig att konfrontera en narcissist rakt på, de går direkt i försvarsställning och hugger tillbaka med full kraft.

  Det motsägelsefulla är att under deras stolta, dominerande yttre – de är rädda små barn och darrade ängsligt med sårbarhet? Det är trots allt vad deras försvar är exakt utformade för att skydda.

 • Personligt

  HSP – Stress

  Att vara högkänslig innebär att vi känner stress mer intensivt och reagerar på det annorlunda än andra människor. Medan en inte-så-känslig person kanske kan reagera med skratt åt snäva tidsfrister, trafikstockningar och en läckande tvättmaskin kommer den högkänsliga personen att få svårt att klara av en av dessa händelser. Lägg till alla tre på samma dag och det kommer att bli överväldigande. Lägg till känslomässig stress i blandningen, från svåra relationer till exempel, och resultatet är ofta mer än vi kan hantera.

  Högkänsliga människor absorberar mer miljöinformation än andra människor, på både gott och ont. Att absorbera information är tröttsamt. Det är en i stort sett omedveten process som kräver mycket energi. Och när det blir för mycket av det, som ständigt buller, massor av människor och fulltecknade scheman blir vi överväldigade. Det är detta tillstånd av överväldigande som tynger ner oss.

  Alltför ofta rör vi oss så snabbt och försöker så hårt att möta allas krav att vi inte inser att vi är stressade eller att vi har tagit på oss för mycket. Om du någonsin har känt att du simmar med huvudet knappt över vattenytan så är du nog stressad. Ändå fortsätter de flesta av oss att simma.

  Vad hjärnan inte tar hand om kommer kroppen att få ta itu med. Högkänsliga människor absorberar inte bara information, utan också känslor och energi. Att arbeta eller bo med arga eller negativa människor betyder till exempel att du absorberar deras negativa känslor. Och även positiva upplevelser, som att gå på semester eller att gifta sig kan skapa mycket stress också, helt enkelt på grund av spänningen.

  Oavsett om du är medveten om att du är stressad eller inte så vet din kropp det eftersom den hela tiden tar emot sensorisk information och emotionell energi. Men för mycket av allt kan vara dåligt för dig. På samma sätt som att mycket socker så småningom kan leda till diabetes kommer för mycket stimulans att göra en mycket känslig person sjuk. HSP-personer är mottagliga inte bara för förkylning och influensa när det blir för mycket, utan ofta också till andra ovanliga fysiska reaktioner på stress som nässelfeber, utslag och andra hudåkommor, huvudvärk, håravfall, irritabelt tarmsyndrom eller ångeststörningar.

  Dessa symptom är dock tecken på att något är i obalans. Lyssna på vad din kropp försöker berätta för dig. Den vet när du är överbelastad med för mycket att göra, inte få tillräckligt med sömn eller vistas i giftiga relationer även om du själv inte märker det.

  Som HSPs måste vi ta hand om oss själva och försöka undvika att bli överstimulerade. Undvik negativitet så mycket du kan och försök att hitta en balans. En hektisk dag på jobbet är ofta oundviklig, men försök att gå en promenad till lunch eller lyssna på avkopplande musik för att bli centrerad igen. Motion är en utmärkt stressavlastare och nyckeln är att göra något du tycker om. Det kan vara simning, löpning, tennis eller yoga. HSP-personer är också ofta mycket kreativa människor och att få utlopp för sin kreativitet ger en hälsosam frisättning för alla känslor du har absorberat. Det behöver inte vara ”stor konst”. Det är processen att uttrycka sig själv som är viktigt.

  Det är viktigt att erkänna att du som en högkänslig person har andra behov än andra människor. Du behöver mer sömn, mer lugn tid, mer kreativ tid och mer tid i naturen. Ta den tiden, gör vad du behöver göra för att känna dig avslappnad och laddad och både ditt sinne och din kropp kommer att tacka dig.

 • Personligt

  HSP – Bli målmedveten

  En av de svåraste sakerna vi har att hantera som högkänslig person är intensiteten i våra känslor. Oavsett om dessa känslor sugs upp från människorna runtom oss eller om vi känner oss överväldigade av för mycket stimulans via våra sinnen är resultatet att vi kan känna oss överväldigade av känslor. Dessa känslor behöver inte få oss att springa och gömma oss. Faktum är att känslorna kan vara det enda som får oss att uppfylla våra drömmar.

  När känsliga människor känner sig överväldigade av för mycket buller eller stress eller kring negativa människor är vår första instinkt att dra sig tillbaka från världen. Många finner tillflykt i ensamheten eller naturen. En promenad i landsbygdens lugn kan vara enormt helande. Andra upplever vardagens stimulans för mycket och tar till beteenden som självförsvar, så som att försöka döva sina känslor med mat eller alkohol eller försöka förneka sina känslor helt och hållet och ”ta hand om det”. På samma sätt kan det tyckas lättare att bara förneka denna känsliga sida av sig själv och försöka verka som alla andra så att vi trycker ner känslorna och slutligen går emot vår egen sanna natur. Tyvärr fungerar taktiken sällan utan den förvärrar snarare intensiteten i våra känslor skapar den ångest som många HSP-personer kämpar för att övervinna.

  Istället för att vända sig bort från vår känslighet och de känslor som följer med det behöver vi omfamna dem. Känslor, både bra och dåliga, är energi. Vi absorberar energi runt oss hela dagen och vid dagens slut översvämmas vi av dem och vi känner oss skakiga och stressade som ett barn högt på socker i ett klassrum. I stället för att försöka undertrycka den energin kan vi använda den för att gynna oss själva och andra. Den känsliga personens förmåga att absorbera känslor och sensorisk information ger oss en naturlig energikälla som vi kan använda för att driva våra ambitioner. Studier visar att det inte är intelligens eller ens talang som gör det möjligt för vissa människor att lyckas medan andra misslyckas. Det är en drivkraft (drive) som ger uthållighet (grit). Det är den otröttliga motivationen att fortsätta att röra sig mot sina mål trots hinder. Att fortsätta stäva mot dina mål tar energi och HSP-personer har en regelbunden energikälla varje dag. Vi måste bara lära oss hur det ska kanaliseras.

  Högkänsliga människor har också fördel av att ha höga krav och en låg tolerans för tristess. Vi tenderar att vara kreativa, fantasifulla, individualistiska och vi kan förstå komplexa idéer, situationer och människor. Alla dessa egenskaper främjar vår känsla av att drivas framåt och hjälper till att motivera oss att fokusera på att nå våra mål.

  Eftersom HSP-personer ofta är kreativa får det oss att söka utlopp för kreativiteten så att vi kan släppa av all den energi vi absorberar, det leder såklart till att vi kan förmedla skönhet och glädje ut i världen på ett sätt som kan gynna och inspirera andra. Samtidigt ger det oss en regelbunden dos av mening i våra liv genom att kreativiteten ökar vår självkänsla och lindrar den ångest som orsakas av känsloflödet. Oavsett om vi skriver, målar, sjunger eller jobbar med barn kan kreativa aktiviteter omvandla högkänsliga människor från kärl som samlar upp negativ energi till levande kanaler genom vilken positiv, kreativ och inspirerande energi kan strömma.

  Allt för många högkänsliga människor kämpar inte bara med intensiteten i sina känslor när de blir överväldigade utan också av utmaningen att hitta mening i sina liv. Genom att använda den energi vi absorberar för att driva våra ambitioner kan vi hitta den frid och lycka vi har sökt. Det är känslighet, inte hänsynslöshet, som kan hjälpa oss att nå våra mål. Och det är äkthet, inte undertryckandet av våra sanna själar, som kan driva oss till våra drömmar.

 • Personligt

  HSP – Självkänsla

  Det är ofta en missuppfattning att högkänsliga människor har låg självkänsla som om det vore samma sak. Men högkänslighet orsakar inte låg självkänsla och högkänsliga människor är inte födda känna sig osäkra. Många HSP-personer är glada, självsäkra personer som lyckats använda sina känsliga egenskaper till sin fördel. Men det finns också HSP-personer som kämpar med hur de känner sig själva, inte som en följd av deras höga känslighet men som en konsekvens av att bo i en mindre känslig värld.

  Att känna sig bra när alla säger att det är något som är fel med dig är inte lätt. Det börjar ofta tidigt i livet. Du får höra att du är en lipsill, blir kritiserad för att vara för känslig, pressas in i hårdhet och bedöms vara för kräsen. Lägg till den skrämmande listan av personer som uppmanar dig att vara mer som andra för ditt eget bästa; dina vänner, familj och lärare, det är inte konstigt att en mycket känslig persons självkänsla börjar likna schweizisk ost.

  Att utveckla ett starkt och hälsosamt självförtroende kräver små, medvetna steg varje dag, bort från vad som gör ont och mot en självkänsla som känns bra och rätt. Så här tar du de första stegen framåt:

  1) Bli självmedveten – Ta reda på om du faktiskt är en mycket känslig person och om du är det: fira sedan! Du är en unik person med speciella gåvor. Glöm allt du har fått veta om hur svår du är eller varför du måste ändra på dig.

  2) Ta hand om dig själv – Om stora grupper av människor får dig att känna dig spänd bör du undvika dem. Om du tillbringar tid med djur och det får dig att slappna av, ta dig tid att vara nära dem. Erkänn att du är en delikat orkidé bland maskrosorna och om du inte prioriterar dina behov kommer ingen annan att göra det. Att bli överväldigad av för mycket sensorisk stimulans eller känslor kan också bryta ner din energi och få dig att känna dig trött och deprimerad. HSP-personer behöver massor av vila och stillhet för att återhämta sig från sensorisk stress.

  3) Arbeta med vad du har – Nu när du vet att du har speciella gåvor, fokusera på dina unika talanger. Med andra ord gör vad som gör dig lycklig även om din idé om vad som är roligt inte är detsamma som någon annans. Höhkänsliga människor är ofta kreativa människor också, så använd all den energi du har absorberat och kanalisera den till något kreativt. Skriv, måla, rita, laga, skulptera, komponera, plantera, spela och lek.

  Att vara en högkänslig person gör livet utmanande men det låter dig också se skönhet i världen som andra inte kan se. När du lever ditt liv på ett sätt som är rätt för dig och fokuserar på dina egna unika gåvor börjar de kritiska rösterna blekna.

 • Personligt

  Högkänslighet (HSP)

  Att vara högkänslig (highly sensitive person, förkortas HSP) innebär att du har en ökad sensorisk medvetenhet. Du noterar saker, både medvetet och omedvetet. Dina fem sinnen påverkas än hos de flesta människor. Ljuset är ljusare, trafiken bullrar högre, ulltröjan din mamma stickade till dig kliar något otroligt! Du drar dig undan på badrummet under festen utan att veta varför men du känner dig mycket lugnare när du håller dig från stora folkmängder. Experter försöker fortfarande bestämma vad som gör några av oss mer känsliga än andra och hur det fungerar men det har något att göra med ditt centrala nervsystem. I grund och botten tenderar HSP-personer att suga upp mer information från sin miljö än andra människor vilket ofta gör världen till en starkt överstimulerande plats. Det kan beskrivas som att leva livet utan hud, nervändarna utsätts och känner varje viskning av information runt dig.

  Några saker som är typiska för HSP-personer är:

  1. De blir överväldigade när de har mycket att göra.

  Högkänsliga människor kämpar för att hålla sig kvar när de har flera olika saker att göra. De blir märkbart oroliga och när deras stressnivå ökar får de svårare att vara produktiva.

  2. De upplever bullriga miljöer som kaotiska.

  Högkänsliga människor fungerar inte bra i kontorslandskap eftersom deras sinnen får en överdos av synintryck, ljud, dofter och aktivitet som surrar runt dem.

  3. De blit ”hangry”.

  När högkänsliga människor är hungriga blir de arga. De kämpar för att fungera och tar ofta sina frustrationer på dem som är närmast dem.

  4. De kvävs när de är under observation.

  Högkänsliga människor presterar på topp när de är för sig själva. Sätt dem i en högrisksituation, som en presentation framför chefen, och de kommer sannolikt att underprestera på grund av trycket.

  5. De blir djupt rörda av konsten.

  Oavsett om lyssnar på musik eller besöker ett konstgalleri uppskattar högkänsliga människor konst: De upplever att konst skapar känslor.

  6. De känner igen andras obehag.

  Högkänsliga människor känner när någon annan behöver lamporna nedtonade eller musiken sänkt. De känner när andra känner sig överväldigade.

  7. De drar sig tillbaka när saker blir för överväldigande.

  Efter en lång dag eller en intensiv vecka behöver en högkänslig person lugn för att ladda batterierna. Ett mörkt sovrum, till exempel, kan ge det perfekta utrymmet att återhämta sig.

  8. De blir obehagliga till mods av höga ljud.

  Höga rockkoncerter och bullriga fyrverkerier är vanligtvis inte särskilt roliga för högkänsliga människor – de har en lägre tröskel för buller jämfört med resten av befolkningen.

  9. De undviker våldsamheter.

  Att titta på våldsamma filmer eller spel kan vara för mycket för högkänsliga människor, så var inte förvånad om de till exempel inte väljer att titta på skräckfilmer med dig.

  Fördelar och nackdelar med att vara högkänslig:
  Högkänsliga människor är mer samvetsgranna. De märker vissa detaljer som andra missar och de kan vara mycket kreativa. Att vara en högkänslig person betyder inte att du har en sjukdom som ska botas. Det innebär helt enkelt att du bearbetar sensoriska data djupare. Att erkänna att du är en högkänslig person kan hjälpa dig att utveckla en bättre medvetenhet om dig själv och dina behov.

  Testa dig:
  Ilse Sands Sensitivitets Test Jag gjorde testet 171104 och fick 95 poäng.

 • Personligt

  Personlighetsutveckling

  Jag har under senare år läst en del om personlighet. Vad som gör oss till det som gör oss till de vi är. Det är såklart både miljö och arv i kombination. Arvet är det vi har att leva med och så småningom arbeta med beroende på vad vi är med om i barndomen och genom livet. En del är nyligen upplevt antingen personligen genom andra i min närhet. Jag tänkte lägga upp det som en liten serie. Ett nytt inlägg varje måndag kl 20. Kommentera gärna!

 • Moln över huset i Fellingsbro
  Personligt,  Turfa,  Utmattningssyndrom

  Stressig dag

  Jag tog turfzonen utanför sjukhuset när jag ändå gick förbi där på väg hem från psykologen, lite roligt är det att sabba för någon som tror sig ha tagit en säker zon.

  Hämtade på fritte på vägen hem, kände att jag inte skulle orka ut en gång till om bara någon timme.

  Har sovit en stund, nu ska jag och barnen köpa pizza och godis, Jonas är på bowling i Lindesberg med fackklubben. Hade hoppats att barnen skulle gå själva så att jag skulle få vila men så blir det inte, vi går tillsammans. Sedan ska jag hämta Jonas i Vedevåg eller Frövi. Undrar hur jag ska orka…

 • By Unknown Vectorization: Andrew c Vectorization: Totie (https://www.ted.com) [Public domain], via Wikimedia Commons
  Android,  Personligt

  Varför du inte gör en fantastisk karriär

  Hittade TED Talks häromveckan när jag kollade Android Market (numera Play av någon outgrundlig anledning). Hade inte hört talas om det innan, eller i alla fall inte lagt märke till det och bara någon dag senare visade Kunskapskanalen ett avsnitt.

   

  Idag snubblade jag över nedanstående inslag. Det handlar om varför de flesta av oss inte gör den där drömkarriären, att det är så lätt att låta sig styras av vad man tror andra förväntar sig av en, att man styrs av sina rädslor och hellre väljer den lätta vägen. Det är ett inslag som är både roligt och tänkvärt.

   

  Larry Smith: Why you will fail to have a great career

Translate »